Questions


2 days ago 1 0 Report
Dapat bang ipagmalaki ang mga katangian ng ating mga bayani na hindi agad sumuko sa mga hapon? Kung oo, sa paanong paraan mo ito maipagmamalaki?

Kailangan ko po ang sagot na mahaba at maayos hanggang, kailangan ko po yung sagot hanggang bukas.

I fofollow ko po kung sino makasagot {PROMISE}​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2022 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.