Questions


October 2022 0 91 Report
5
Ito ay karaniwang ginagamit ng mananahi sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan
kapag tayo ay nagpapatahi ng damit pantalon at palda
Iskuwalang asero
c Tape Measure
b Protraktor
d. Zigzag Rule​

Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.