Questions


2 days ago 1 0 Report
mandirigma
paleolitiko
pangangaso yungib maharlika
pagtatanim
bahay
di-nakasulat
alipin
banga
datu
nakasulat
pinakinis
neolitiko
tatlo
Nauugnay sa uri ng kagamitan ang panahong pre-kolonyal. Sa panahong
sinasabing natutong mamuhay ang mga Pilipino ayon sa kanilang
kapaligiran. Naging tahanan nila ang mga (2)
Nabubuhay sila sa
(3)
gamit ang mga tinapyas na magagaspang na mga bato. Noong
panahong ng (4)
ay nagbago ang kanilang pamumuhay ng matuto
silang gumamit ng mga hinasa at (5)
na bato. Nagtayo na sila mg
(6)
sa tabing dagal o ilog. Nadiskubre nila ang (7)
at
paggamit ng irigasyon na naging dahilan ng kanilang pagtigil sa isang lugar para
manirahan. Natuto silang gumawa ng mga (8)
at palayok na
ginagamit nilang imbakan ng mga sobrang pagkain at sisidlan ng mga buto ng
kanilang mga yumao.
Sa pagkabuo ng mga pamayanan, nahati ang mga Pilipino sa (9)
pangkat. Pinakamataas na uri sa mga Tagalog ang Maginoo o (10)
Bisaya. Pangalawa sa pangkat ay ang mga (11)
o Timawa. Tinatawag na
Bagani ang kanilang mga mahuhusay na (12)
Pinakamababang uri ng
tao sa lipunan ang mga (13)
May dalawang batas na ipinapatupad ang
kanilang lider. Ang batas na (14)
al (15)​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2022 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.