Ikaw ay may nakitang mabangis na aso habang naglalakad ka. ay nadapa ka at naduguan mo ang isang bata at nagalit sa iyo ang kanyang Ina​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2023 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.