Questions


2 days ago 1 0 Report
Bilugan ang salitang nilalarawan ng pang abay na nakasalungguhit sa pangungusap. Isulat sa patlang ang pandiwa, pang uri o pang abay.

1.) Ayaw kong umalis sa bahay na ito.​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2022 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.