Questions


September 2022 1 50 Report
5. Ito ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas at
matatagpuan ito sa Luzon.
A. Bundok Apo
B. Bundok Arayat
D. Bundok Caraballo
C. Sierra Madre​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2023 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.